އެމްޑީއޭ: މޯލްޑިވިއަން ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ އަވަށްޓެރި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ވައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން...

Read More