މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް

އަޅުގަނޑުމެން މި ހަނގުރާމަ ކުރަނީ އުޖާލާ، ހަމަހަމަ މުސްތަޤްބަލަކަށްޓަކައި: އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްތިލަ ރޯލްކޮށް، ހުރިހާ ތަނެއް އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެންމެންނަށް ރަނގަޅު މޯލްޑިވްސްއެއް ބިނާކުރަން.

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް
އެމްޑީއޭ އަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުންފުންޏެއް. އިތުރަށް ދަސްކުރައްވާ.
ބިލްޑް ބެކް ބެޓަރ

ބިލްޑިންގ އަ ބެޓަރ މޯލްޑިވްސް. އެމްޑީއޭ ލީޑަރުގެ ތަސައްވުރަކީ މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް އިންވެސްޓްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ އާއިލާތަކަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ދަށްކޮށް، ރަނގަޅު މޯލްޑިވްސްއެއް ބިނާކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރާނީ ތިރިން މައްޗަށް، މެދުތެރެއިން ބޭރަށް. އިތުރަށް ދަސްކުރައްވާ.

ޕާޓީއަށް މަރުހަބާ

އެމްޑީއޭގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރުންނާއި، އިންތިޚާބުވެފައިވާ އޮފިޝަލުންނާއި، ވޮލަންޓިއަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މެހެމާނުންނާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގެ އެމްޑީއޭއިންތަކުން މޯލްޑިވިއަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ގޮތްތައް އަލިއަޅުވާލައްވާނެއެވެ. މިތަނުން އަޑުއަހާށެވެ.

އެމްޑީއޭ ނިއުސް

އިވެންޓްސް

ނިއުސް މީޑިއާ…

އެމްޑީއޭއަށް މަރުހަބާ!