އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

މޯލްޑިވްސް އެކުލެވިގެންވަނީ ބޮޑު ޖިއޮގްރަފިކަލް ސަރަހައްދެއްގައި ފަތުރާލެވިފައިވާ 199 ޖަޒީރާއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަ އާބާދީއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ސަގާފީ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސްޓިރިއޯޓައިޕިކަލް ޖެންޑަރ ރޯލްތައް އަދާކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ސިނާޢަތް ކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފިރިހެނުން މަސް ބާނާއިރު، އަންހެނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި މަސް ހިއްކުމާއި މަސް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އިންދުމާއި އަތްތެރި މަސައްކަތުގައި ވެސް އަންހެނުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދު ޒަމާނީކޮށް ތަފާތުކުރުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ހަލުވި ކުރިއެރުމާއެކު، ތަރައްޤީގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސްއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އިޤްތިޞާދު ހަލުވިކަމާއެކު ތަރައްޤީވި ނަމަވެސް، އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަށް ކުރިއަށް ނުދެވުނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ސަޤާފީ ގޮތްތަކުން ލޭބަރ އިންޓެންސިވް މަދު ޒަމާނީ ގޮތްތަކަށް ބަދަލުވުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ އެއީ އަންހެނުން ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް އުފަން ޖަޒީރާއިން ބޭރަށް ނުކުތުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަންކަމެވެ.


ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީސް (ޑަބްލިޔުޑީސީ) އަކީ އާބާދީ ބޮޑު ހުރިހާ ޖަޒީރާތަކާއި ވެރިރަށް މާލެ’ގެ ހުރިހާ ވޯޑެއްގައި އައިލެންޑް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން މިހާރު ހުރި ޖެންޑަރ ޑިސްޕެރިޓީތައް ނައްތާލައި އަންހެނުންގެ ސިއްހަތާއި ތައުލީމާއި އިގްތިސާދީ ހާލަތު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭ ފަރާތެކެވެ .

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކައުންސިލަރުންނާއި ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތައް (ޑަބްލިއުޑީސީ) އަތޮޅުތަކުގައި ތިއްބަވާއިރު، މ. ދާލޫ، ނޫނޫ، އަދި ރާ އެވެ.

ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފަސް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުންވެސް މަސައްކަތްކޮށް ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެ ކޮމިޓީއެއްގެ ކައުންސިލެއްގެ ތަރައްޤީގައި އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާތަކަށް ޙިއްޞާކުރުމުގައި ތަފާތު ދައުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.