އެމްޑީއޭ: މޯލްޑިވިއަން ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ އަވަށްޓެރި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ވައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ އަވަށްޓެރި ރާއްޖޭގެ

Read More »